DANLANDS HYRESVILLKOR

Följande hyresvillkor gäller för samtliga semesterbostäder i Danmark. För semesterbostäder som ligger i Danmark är Danlands roll, förmedling av semesterbostaden i eget namn mellan hyrestagaren och ägaren av bostaden. Danland äger inte semesterbostaden utan är uteslutande förmedlare av bostaden i bestämt semestersyfte. Vid tecknande av hyresavtal agerar Danland som förmedlare i eget namn gentemot hyrestagaren. Danland förblir alltid hyrestagarens kontraktsansvarige partner.

1. Bokning

Direkt efter det att din bokning har tagits emot skickar vi dig en bekräftelse via e-post eller via normal postgång, då tillsammans med inbetalningskort. Bokningen är bindande för dig från tidpunkten för beställning och därefter underställd punkt 3 ”Avbokning”.

2. Betalsning

Så snart du får din bokningsbekräftelse måste du göra en förskottsbetalning på 25 procent av totalbeloppet. Resterande belopp ska vara Danland tillhanda senast sex veckor före vistelsens början. Om gör din bokning mellan 55-21 dagar före vistelsens början måste hela totalbeloppet betalas direkt när du får bokningsbekräftelsen. Antingen via banköverföring eller genom betalning med betal- eller kreditkort. Om du gör din bokning mindre än 21 dagar före vistelsens början måste du också betala direkt. I detta fall kan du enbart betala med betal- eller kreditkort. Om du som hyrestagare inte följer betalningsvillkoren och betalningsfristerna har Danland rätt att häva hyresavtalet. Om Danland annullerar bokningen till följd av bristande betalning gäller avbokningsreglerna i punkt 3 och det ursprungliga betalningsdatumet. Om totalbeloppet inte betalas enligt ovan har Danland rätt att annullera bokningen utan återbetalning av tidigare inbetalda belopp och utan att underrätta hyrestagaren om detta. Det totala hyresbeloppet inkluderar en administrationsavgift som inte återlämnas om hyresgästen vill säga upp hyresavtalet.

3. Avbokning

Innan vistelsen inleds kan du när som helst avbeställa din bokning. Avbokning måste ske skriftligt eller via e-post till info@danland.dk. Avbokningen gäller först när Danland har tagit emot och bekräftat den. Följande avbokningsavgifter kommer att debiteras för att täcka Danlands utgifter och ersättningskrav (samt eventuell tillköpt försäkring):

3.1 Fram till 60 dagar före hyresperiodens inledning: 0% av totalhyran.

3.2 59–35 dagar före hyresperiodens inledning: 0% av totalhyran.

3.3 Från den 34:e dagen fram till och med ankomstdagen eller senare och vid uteblivelse: 100% av totalhyran + administrationsavgift.

4. Ändringar av hyresavtalet och prishöjningar

Upp till 35 dagar innan vistelsen inleds tillmötesgår Danland så vitt som möjligt hyrestagarens önskemål om ändringar av hyresavtalet. Senare ändringar kan endast ske som en annullering av hyresavtalet i enlighet med ovan nämnda villkor (se punkt 3).

Vid prishöjningar, höjda eller nya skatter, avgifter och valutakursförändringar förbehåller sig Danland rätten att justera hyrespriset. Vid prishöjningar på konsumtionskostnader eller andra rörliga kostnader har Danland rätt att höja priset för aktuella kostnader som Stugägaren står för. Dessa omständigheter ger inte Stugägaren rätt att säga upp hyresavtalet.

5. Danlands rätt att häva hyresavtalet

Danland kan säga upp hyresavtalet utan föregående varning om Danland inte kan uppfylla hyresavtalet eftersom ägaren av hyresobjektet inte kan eller vägrar att ställa detta till förfogande. Danland ska, om möjligt, erbjuda hyrestagaren ett likvärdigt hyresobjekt som det som bokats i det tidigare avtalet. Om hyrestagaren inte godtar detta erbjudande återbetalas redan inbetalda hyresbelopp och det utgår ingen ytterligare ersättning. Dessutom kan Danland säga upp hyresavtalet vid utebliven betalning.

6. Danlands avbokning vid force majeure

I händelse av force majeure (katastrof, strejk, uppror, krigshandlingar eller liknande) kan bokningen annulleras av Danland. Danland är i detta fall förpliktat att snarast underrätta hyrestagaren i fråga. Hyrestagaren får härvid ingen kompensation.

Ombokning; om en bokning blir ombokad till en senare period än den ursprungliga bokningen kommer avbeställningsavgiften baseras utifrån den första ursprungliga bokningens ankomst datum.

7. Hyreskostnaden inkluderar följande:

Fritt förfogande över bostaden och dess utrustning under hyresperioden. Slutstädning. Avbestillingssikring er inkludert i leieprisen, og gir deg muligheten til å oppheve avtalen i henhold til avbestillingsvilkårene. Vi gjør også oppmerksom på at leieprisen inkluderer en försäkring, som sikrer leietakeren hvis det skulle skje et uhell.

8. Rabatter

Man får bara utnyttja en rabattform per bokning.

9. Ankomst och avresa

Ankomst kan ske efter kl. 15.00. Avresa ske senast kl. 11.00.

10. Deposition

En deposition på 1 000 DKK per person kan debiteras vid ankomsten, per bostad. Men 1 500 DKK för alla bostäder med badtunnor. Vid bokning under perioden mellan jul och nyår, eller till grupper, har receptionen rätt att kräva upp till tre gånger normal deposition. Grupper består av minst 6 personer som inte reser med familjen eller i parsällskap. Oberoende av detta finns det också grupper om 6 eller fler resande, där ingen i sällskapet är över 25 år gamla. Depositionen återbetalas ca. 21 dagar efter vistelsens slut, om det inte finns några brister eller skador på stugan.

11. Extrautrustning

Du kan hyra sänglinne, barnsäng och barnstol etc på feriecentret. Se priser: www.danland.se/info/innan-er-semester/

12. Husdjur

I vissa bostäder är det tillåtet att ta med husdjur mot ett tillägg på DKK 275 per husdjur. Om du vill ta med ditt husdjur ska du ange detta när du bokar hyresobjektet. Vid senare förfrågan om att medta husdjur har Danland rätt att neka detta om husdjur inte är tillåtet i det anvisade hyresobjektet.

13. Städning

Slutstädning ingår i hyrespriset. Den dagliga städningen åligger hyrestagaren själv – man kan dock mot extra betalning beställa daglig städning.

14. Hyrestagarens ansvar

Hyrestagaren är förpliktad att respektera de bestämmelser som gäller för respektive feriecentrer. Hyrestagaren ansvarar fullt ut för hyresobjektets inventarier. Brister och skador som hyrestagaren har orsakat betalas av denne vid avresa. Den person som står för bokningen ansvarar också för skador som vållats under hyresperioden av övriga personer som har vistats i hyresobjektet. Hyresobjektet får maximalt bebos av det antal personer som anges i beskrivningen av objektet.

15. Reklamation

Hyrestagaren är förpliktad att genast anmäla eventuella skador eller brister till receptionen eller lokalkontoret. Dessutom är det hyrestagarens ansvar att respektera en rimlig frist för avhjälpande innan man som hyrestagare är berättigad att häva hyreskontraktet. Krav på ersättning ska meddelas Danland skriftligt inom en månad från ankomstdagen till lejerservice@danland.dk

16. Önskemål

Önskemål om ett visst hyresobejekt respekteras i möjligaste mån, men kan inte garanteras.

17. Tvister, behörighet och val av lag

Dansk lag tillämpas för hyresavtalet. Eventuell tvist mellan parterna som kan uppstå genom hyresavtalet, inklusive tolkningen och tillämpningen av dem och som inte kan lösas genom medling mellan parterna, ska behandlas på Köpenhamnskontoret som första instans.

16. Annullering av vissa bestämmelser

Annullering av vissa bestämmelser i de allmänna hyresvillkoren leder inte till uppsägning av de allmänna hyresvillkoren eller hyresavtalet.