Danlands Trygghetsförsäkring från Gouda

Du får många fördelar när du tillköper en försäkring från Gouda när du hyr ett fritidshus från Danland. Du får bland annat:

Trygghetspaket

Goudas jourläkare dygnet runt, krishjälp via telefon och ersätter utgifter vid plötsligt semesteravbrott.

Semesterkompensation – avbruten semester ger en ny semester

Täcker avbruten semester till följd av sjukdom.

Avbeställningsförsäkring

Täcker bl.a om du eller någon i din familj eller reseledsagare blir akut sjuk ändå fram till dagen innan avresan - Om graviditet uppstått under försäkringsperioden - Vid skilsmässa - Om du eller din make/maka blir arbetslös.

Läs försäkringsvillkoren här

PDF version.