Förbehåll.


Erbjudanden och priser gäller så länge de är offentliggjorda på en webbsajt under domänen danland.dk. Vi har förbehåll för att utsålda semesterenheter, tryckfel samt ändringar som tillkommit efter det att erbjudande, priser och övriga texter offentliggjorts på internet.


Danland A/S kan inte ställas till ansvar för fel och/eller förluster som uppstått på grund av fel, systemfall eller liknande på en webbsajt under domännamnet danland.dk, eller på en webbsajt som tillhör en samarbetspartner till Danland.

Rättigheter samt varumärke


Allt material, offentliggjort på en webbsajt under domänen Danland.dk, tillhörande firmanamn, logos, slogans, bilder, texter, källkoder etc., är Danland A/S' egendom och får inte utan ett skriftligt avtal kopieras helt eller delvis, varken direkt eller via tredje part.