Villkor och bestämmelser för DanCenter/Danlands presentkort

Presentkortet

Ett DanCenter/Danland presentkort utställs uteslutande av det danska företaget DanCenter A/S med företagsadress: Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, Danmark. Presentkortets värde är en sluten summa på ett självvalt belopp och utgör ett betalningsmedel, som kan användas för full- eller delbetalning, vid köp av ett uppehälle hos DanCenter A/S och Danland. Presentkortet kan också användas vid extrabeställning för ex. slutstädning eller som betalning för förbrukningskostnader. Om presentkortets belopp är mindre än bokningsbeloppet, skall det resterande beloppet betalas med någon av de olika betalningsmetoder DanCenter A/S erbjuder i bokningsprocessen. Presentkortets värde kan inte bytas mot kontanter. Värdet av presentkortet kan användas helt eller delvis vid alla transaktioner. Ett eventuellt överskjutande belopp står kvar på presentkortet och kan användas vid ett senare tillfälle, dock inom giltighetstiden. Detsamma gäller belopp som i samband med återbetalning vid avbokning av vistelse, som tidigare betalts med presentkort. Presentkortet kan inte användas som betalningsmedel för åkattraktioner, inträde till badland eller andra liknande tillval som erbjuds av DanCenter/Danland. Därtill är presentkortet personligt och kan inte överlåtas till tredje part.

Köp av presentkort

Presentkortet är utformat till och tillgängligt för privatkunder, som ett fysiskt kort, och utsänds per e-mail. Köp av presentkort kan göras online på www.dancenter.se eller via telefon på +45 70 13 00 00. Vid beställning av ett presentkort, utsänds en orderbekräftelse per e-mail direkt efter att beställningen är mottagen. Presentkortet utsänds direkt efter att DanCenter registrerat full betalning för detta. Köp av presentkort online eller per telefon, kan annulleras genom ett skriftligt meddelande per brev till: DanCenter A/S, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, Danmark eller via e-mail till: booking@dancenter.com, inom fjorton (14) dagar från tidpunkt för köpet, under förutsättning att presentkortet inte redan är använt för betalning.

Gällande värde och avgifter mm.

Ett presentkorts inköpspris motsvarar presentkortets gällande värde, plus relevanta expeditionsavgifter och leveranskostnader. Gällande avgifter finns angivna före avslutande av inköpsprocessen.

Giltighetstid

Presentkortet är giltigt under 36 månader från inköpsdatum. Om presentkortets innehavare inte har använt presentkortets totala värde vid utgångsdatumet, övergår detta värde till DanCenter A/S. Det är inte möjligt att förlänga giltighetstiden, eller att överföra värdet till ett nytt presentkort med längre giltighetstid.

Förebyggande av förlust

Presentkortet skall alltid förvaras på ett säkert ställe, och med samma försiktighet, som om det rör sig om kontanter. Vid förlust eller stöld kan presentkortet spärras. Detta sker genom en skriftlig anmälan till DanCenter A/S. Därefter överförs presentkortets gällande värde till ett nytt presentkort som utsänds till innehavaren av presentkortet. I samband med detta betalar presentkortsinnehavaren själv expeditionsavgifter och leveranskostnader, som dras från presentkortets gällande värde. Däremot förlängs inte presentkortets giltighetstid som följd härav.

Nuvarande lagstiftning

Köp av ett presentkort genomförs i förhållande till dansk lagstiftning. Eventuella tvister, gällande presentkortet, skall avgöras i Tingsrätten i Köpenhamn.

Dataskydd

Presentkortet medför registrering av personlig information, ex. namn och adress på mottagaren samt köparens kreditupplysningar. DanCenter A/S försäkrar att all hantering och förvaring av denna personliga information genomförs enligt persondatalagen.