Danland > Värt att veta > Persondatapolitik.

Persondatapolitik.

Danland A/S
Lyngbyvej 20
2100 Copenhagen
Danmark
Tlf: +45 33 63 02 00 - e-mail: info@danland.dk
Vilka upplysningar som samlas upp och varförVi samlar passivt upp upplysningar då du rör dig på vår hemsida. Dessa upplysningar ger oss information om vilka sidor som besöks, hur lång tid man stannar på sidan, vilka tidpunkter vår hemsida besöks o.dyl. DanCenter använder denna statistik för att planera vår bemanning samt för att kunna utveckla vår service gentemot dig som kund.

Användare av vår sida genererar via sina val data som vi använder för att kunna presentera förslag på det som efterfrågas. Dessutom använder vi uppsamlad data för statistik samt för att förbättra användarvänligheten av vår hemsida.

Att data uppsamlas passivt innebär att vi inte på något vis kan identifiera enskilda besökare.

Följande data samlas upp om användaren då denne beställer katalog eller bokar en semesterbostad:
Namn
Adress
Telefonnummer
Evt. e-mailadress

Tillsammans med upplysningar om den semesterbostad ni bokat eller den katalog ni beställt används dessa upplysningar för att utföra den tjänst ni efterfrågar.

Hur lång tid sparas upplysningarna

Upplysningar som samlas i samband med katalogbeställning eller bokning sparas i 5 år.

Hur hanterar vi datan

Vi använder "firewalls" för att skydda vårt interna system och dina personupplysningar. En "firewall" är en barriär som ska förhindra otillbörliga intrång i systemet.

Vem använder upplysningarna

Alla upplysningar som samlas upp vid användandet av våra sidor, oavsett om det är vanlig browsing, beställning av katalog eller bokning, användes bara av Danland A/S. Vi lämnar alltså aldrig upplysningarna vidare till tredje part.

Tillgänglighet

De upplysningar vi samlar på Danlands internetsidor sparas i vår kunddatabas. Som registrerad har du alltid möjligheten att få veta vad vi registrerat om dig med hänsyn till reglerna i Persondatalagen. Vill du att vi plockar bort dig från vårt kundregister, ska du sända ett brev till Danland A/S, Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø eller via mail på info@danland.dk. På samma sätt kan du sätta dig i kontakt med vår dataansvarige.

Cookies

En cookie är en liten textfil (ett stycke data), som gömmer sig på din dator via din browser. Det är en utbredd teknik som ger oss möjligheten att ge dig passande information från våra internetsidor. Du kan ställa in din browser till att ge dig besked då du mottar en cookie, då får du möjligheten att acceptera detta eller att avstå från informationen. Vi använder cookies och i några fall log in för att kunna besvara de frågor man som användare ställer.

Användningsområden för cookies

Vi använder cookies till följande:

Siteadministration:
Vi kommer ihåg saker åt dig. Det innebär att du inte behöver ställa samma fråga om och om igen. Som exempel kan nämnas önskemål om land, område och semesterperiod, som vi på så vis kommer ihåg inför kommande sökningar.

Vi säkrar också att du får korrekt information. Som exempel kan nämnas att vi via en cookie ger dig de hyresvillkor som gäller för det land i vilket du bokat din semesterbostad.

Språkstyrning
Vi ser även till att du får svar på det språk du ställer din fråga.

Agentidentifikation
Någon gång kan det vara så att du hittar till vår internetsida via en annan site. I de fall vi har ett avtal med en annan site om ersättning för sådana länkningar använder vi cookies för att identifiera den siten.

När försvinner cookiesen
Cookies har bara en begränsad livslängd. Språkcookies på Danlands site försvinner efter 5 år, medans andra cookies försvinner efter 2 timmar eller vid överskrivning av en ny cookie.

Hur gör jag för att få bort en cookie
Det beror på vilken typ av browser du har.

Certifiering

Danland är certifierat utifrån organisationen W3C's rättningslinjer om säkerhet på internet. Deras krav består bl.a. av krav på persondatapolitik, kallad P3P, som är utarbetat tillsammans med PricewaterhouseCoopers. Det betyder, att du helt trygg kan använda dig av Danlands internetsidor.

Hyresvilkor.html - Persondatapolitik - e-mail: info@danland.dk
Danland A/S - Lyngbyvej 20 - Ø - 2100 København - Danmark
Tel.: +45 70 13 00 00 - Fax.: +45 70 13 70 71
Bank: Danske Bank/Stockholm Bank-giro nr. 5209-6575 - CVR: 67324013