Danland > Värt att veta >Hyresvilkor

Hyresvilkor.

DANLANDS FERIEREGLER

Danland -Allmänna upplysningar

1. Beställning

Direkt efter det att din beställning har tagits emot skickar vi dig antingen en bekräftelse via e-post eller en bokningsbekräftelse med ett inbetalningskort. Beställningen är bindande för dig från tidpunkten för beställning och därefter underställd punkt 3 ”Avbokning”.

2. Betalning

Så snart du får din bokningsbekräftelse måste du göra en förskottsbetalning på 25 procent av totalbeloppet. Resterande belopp ska vara Danland tillhanda senast sex veckor före vistelsens början. Om gör din bokning mellan 55-21 dagar före vistelsens början måste hela totalbeloppet betalas direkt när du får bokningsbekräftelsen, antingen via banköverföring eller betal-eller kreditkort. Om du gör din bokning mindre än 21 dagar före vistelsens början måste du också betala direkt – i detta fall kan du enbart betala med betal-eller kreditkort. Om en hyrestagare inte följer betalningsvillkoren och betalningsfristerna har Danland rätt att häva hyresavtalet. Om Danland annullerar bokningen till följd av bristande betalning gäller avbokningsreglerna i punkt 3 och det ursprungliga betalningsdatumet. Om totalbeloppet inte betalas enligt ovan har Danland rätt att annullera bokningen utan återbetalning av tidigare inbetalda belopp och utan att underrätta hyrestagaren om detta.

3. Avbokning

Innan vistelsen inleds kan du när som helst avbeställa din bokning. Avbokning måste ske skriftligt eller via e-post till Danland med angivande av orsaken till avbokningen. Avbokningen gäller först när Danland har tagit emot och bekräftat den. Följande avbokningsavgifter kommer att debiteras för att täcka Danlands utgifter och ersättningskrav:

3.1 Upp till 60 dagar innan vistelsen inleds: 20 procent av det totala hyresbeloppet, dock minst DKK

500.

3.2 Mellan 59-35 dagar före vistelsen inleds: 50 procent av det totala hyresbeloppet, dock minst DKK

500.

3.3 Från 34:e dagen och fram till ankomstdagen eller senare och vid uteblivande: 100 procent av det totala hyresbeloppet.

Annullering av bokningen vid force majeure sker enligt punkt 6.

4. Ändringar av hyresavtalet

Upp till 60 dagar innan vistelsen inleds tillmötesgår Danland så vitt som möjligt hyrestagarens önskemål om ändringar av hyresavtalet. I samband med detta debiterar Danland en ändringsavgift på DKK 500. Senare ändringar kan endast ske som en annullering av hyresavtalet i enlighet med ovan nämnda villkor (se punkt 3).

5. Danlands rätt att häva hyresavtalet

Danland kan säga upp hyresavtalet utan föregående varning om Danland inte kan uppfylla hyresavtalet eftersom ägaren av sommarstugan inte kan eller vägrar att ställa sommarstugan till förfogande. Danlands rätt att säga upp hyresavtalet betingas av att Danland om så är möjligt erbjuder hyrestagaren en semesterbostad som har motsvarande standard som den som bokats i det tidigare avtalet. Om hyrestagaren inte godtar detta erbjudande återbetalas det redan inbetalda hyresbeloppet, och det utgår ingen ytterligare ersättning. Dessutom kan Danland säga upp hyresavtalet vid bristande betalning.

6. Danlands avlysning av bokningen

I händelse av force majeure (katastrof, strejk, uppror, krigshandlingar eller liknande) kan bokningen annulleras av Danland. Danland är i detta fall förpliktat att snarast underrätta hyrestagaren i fråga. Hyrestagaren får härvid ingen kompensation.

7. Hyreskostnaden inkluderar följande:

Fritt förfogande över bostaden och dess utrustning under hyresperioden. SlutstädningDanlands Trygghetsförsäkring och Danlands utökade lösöres-och ansvarsförsäkring (se punkterna 1 och 2 under Försäkringar).

7.1 Tranum Strand, Blåvandslyst och Blåvand Strand: Slutstädning ingår inte men kan beställas på nyckelutlämningsplatsen (se punkt 13).

Danlands Trygghetsförsäkring ingår inte men kan köpas till.

8. Rabatter

Man får bara utnyttja en rabattform per bokning.

9. Ankomst och avresa

Ankomst kan ske efter kl. 15.00. Avresa ske senast kl. 11.00. Vid Tranum Strand, Blåvandslyst och Blåvand Strand får ankomst ske tidigast kl. 16.00 och avresa senast kl. 10.00.

10. Deposition

Vid ankomsten kan det krävas en deposition på DKK 1.000 per bokad sommarstuga

– DKK 1.500. för bostäder med bubbelbadkar. Vid uthyrning under perioden mellan jul och nyår samt vid bokningar då ingen av hyrestagarna har fyllt 25 år eller vid uthyrning till grupper är receptionen berättigad att kräva upp till tredubbel deposition. Depositionen återbetalas ca 21 dagar efter avslutad vistelse om det inte förekommer brister eller skador på bostaden.

  1. Deposition Tranum Strand, Blåvandslyst och Blåvand Strand. Vid ankomst betalas en deposition på DKK 1.000 kr – DKK 1.500 för Tranum Strand och Blåvandslyst. Vid uthyrning under perioden mellan jul och nyår samt vid bokningar då ingen av hyrestagarna vid tidpunkten för hyresstarten har fyllt 25 år eller vid uthyrning till grupper är ägaren eller dennes representant berättigad att kräva upp till tredubbel deposition samt kräva betalning för städning som i detta fall blir obligatorisk. När bokningen avslutas är hyrestagaren förpliktad att återlämna nyckeln samt betala för ev. extrakostnader till ägaren eller dennes representant. Sommarstugan kontrolleras med avseende på tillfredsställande slutstädning på avresedagen och det betalda beloppet för extrakostnader kontrolleras av ägaren eller dennes representant.

  2. Extrautrustning

Du kan hyra sänglinne, barnsäng och barnstol etc. på feriecentret. Priser anges på sidan 10 i katalogen.

12. Husdjur

I vissa bostäder är det tillåtet att ta med husdjur mot ett tillägg på DKK 250 per husdjur. Hos Tranum Strand, Blåvandslyst och Blåvand Strand är det gratis att ta med ett husdjur. Om du vill ta med ditt husdjur ska du ange detta när du bokar sommarstugan. Vid senare förfrågan om att medta husdjur har Danland rätt att neka detta om husdjur inte är tillåtet i den anvisade sommarstugan.

13. Städning

Slutstädning ingår i hyrespriset. Den dagliga städningen åligger hyrestagaren själv – man kan dock mot extra betalning beställa daglig städning. Sommarstugan har städutrustning.

  1. Städning Tranum Strand, Blåvandslyst och Blåvand Strand. Den dagliga städningen samt slutstädningen åligger hyrestagaren själv. Slutstädning ingår inte i hyrespriset men kan beställas mot betalning på nyckelutlämningsplatsen. Priser för slutstädning: Tranum Stand och Blåvandslyst: DKK 875 – 975. Blåvand Strand: DKK 695.

  2. Hyrestagarens ansvar

Hyrestagaren är förpliktad att respektera de ordningsbestämmelser som gäller för feriecentrerna. Hyrestagaren ansvarar fullt ut för sommarstugans inventarier. Brister och skador som hyrestagaren har orsakat betalas av denne vid avresa. Den person som står för bokningen ansvarar också för skador som vållats under hyresperioden av övriga personer som har vistats i sommarstugan. Sommarstugan får maximalt bebos av det antal personer som anges i prislistan.

15. Reklamation

Hyrestagaren är förpliktad att genast anmäla eventuella skador eller brister till receptionen eller lokalkontoret. Dessutom är det hyrestagarens ansvar att sätta en rimlig frist för avhjälpande innan han/hon är berättigad att häva hyreskontraktet. Krav på ersättning ska meddelas Danland skriftligt inom en månad från ankomstdagen.

16. Önskemål

Önskemål om en viss sommarstuga eller placering noteras och uppfylls i de fall det är möjligt, men det lämnas inga garantier.

17. Avståndsuppgifter

Alla avstånd är ungefärliga och uppmätta fågelvägen. Avstånd till butik anger den närmaste butiken (ofta endast sommaröppen) där det mest nödvändiga kan köpas. Observera att inte alla attraktioner är öppna hela året. Danland tar inget ansvar för affärer eller attraktioner som har stängt.